Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Nejznámější dračí druhy

Pokusím se vám představit nejznámější dračí druhy spíše z pohledu mytologie.

Je těžké jednotlivé draky někam zařadit, pro zjednodušení používám osvědčené zařazení Draci evropští, Draci orientální a Dračí stvůry (ty sem možná tak úplně nepatří, ale i tak jsem je sem dala).


Evropští draci


Evropští draci (tzv. západního typu) mívají obvykle čtyři končetiny, dlouhý krk i ocas, celé tělo pokryté šupinami (výjimečně peřím), mají křídla podobná netopýřím, na hlavě mohou mít rohy a na zádech kostěný "hřeben", obvykle mají jednu hlavu. Tento vzhled však není podmínkou, vyskytuje se mnoho odlišností podle daného národa, z jehož mytologie pochází, např.:


Slovanští draci se vyznačují tím, že mají více hlav (v pohádkách často nějaký magický počet hlav-7,9, 12), chrlí oheň a nechávají za sebou ohnivé stopy za letu. Často jim byla dávána Turecká jména jako symbol konfliktu mezi Slovany a Turky.


Skandinávsko-germánský drak je mohutný okřídlený nebo bezkřídlý had se dvěma nebo žádnými končetinami. Požírají dobytek a přinášejí nákazu, ale na druhou stranu jejich spatření má přinést štěstí. V mytologii těchto zemí se také vyskytoval lindworm-bezkřídlý drak který měl pouze dva zadní nohy nebo byl úplně bez končetin.


Wywern-okřídlený dvounohý drak byl heraldice je zobrazován jako drak se dvěma nohama, netopýřími křídly a ocasem podobným ocasu štíra. Někdy se mu také říká saň (tak se také v různých bestiářích nazývá dračí samice, v jiných je to samostatný druh dvounohého draka).


Zvláštním druhem byl také Lindworm. Lindworm byl had s dračí hlavou nebo mohl mít pár zadních noh, hadovité tělo a hlavu podobnou dračí.Orientální (východní) draci


Východní) draci se od evropských draků (západních) liší v mnoha směrech. Čínští a japonští draci jsou obvykle vlídní a shovívaví k lidem, jsou také symbolem štěstí. Bývají dobrotiví a jsou buď posly a služebníky bohů nebo božstvy samotnými či ztělesnění přírodních sil. Nejčastěji bývají spojování s deštěm (hlavně v Číně), řekami a jinými vodstvy.


Orientální čínský drak má dlouhé hadovité tělo pokryté šupinami a jeho vzhled je přirovnávám k různým zvířecím částem. Má "velbloudí" hlavu, antilopí růžky, čtyři tygří tlapy (se třemi, čtyřmi nebo pěti prsty) s orlími spáry, hladké břicho ("jako škeble"), na hlavě má hustou hřívu a na tlamě dlouhé vousy.


Zajímavostí je, že se orientální drak se líhne až po 3000 letech ze zářivého vejce a během života prodělá několik vývojových fází. Prvních 500 let se podobá úhoři, ve věku 1000 let dostane dračí hlavu.

Když uplyne dalších 500 let, narostou drakovi končetiny a teprve vypadá tak, jak nejčastěji známe čínské draky.

Ve věku 3000 let čínskému drakovi narostou křídla – okřídlený drak je podle v čínské mytologie velmi vzácný.


Dokud čínskému drakovi nenarostou křídla může létat a "proplouvat" vzduchem vlnivými pohyby, a to díky kulaté "dračí perle". Dračí perla (podobá se normálním perlám) je zdroj síly a drak ji nosí pod jazykem nebo zasazenou v čele či dolní čelisti. Existuje pověst, kdy se člověk po spolknutí dračí perly změnil ve draka.

Jedna z čínských hierarchií dělí draky do čtyř skupin:

Nebeští draci tchien-lung - střeží zemi bohů a slouží jim.

Draci duchové šen-lung - mají schopnost vyvolat déšť a vítr.

Pozemští draci ti-lung - žijí v mořích a řekách.

Draci strážci pokladů fu-cchang-lung - hlídají poklady.

Dalším typem je tzv. čínský císařský drak, odlišoval se tím, že měl pět prstů na končetinách (běžně měl orientální drak prsty čtyři) a používal se ve staré Číně jako symbol císařů a moci. Zneužití tohoto symbolu se trestalo smrtí.


Japonští draci jsou velmi podobní čínským, mají na končetinách čtyři prsty a nebývají tak často spojováni s vodou a deštěm. Za života procházejí podobnými proměnami jako draci čínští.


Korejští draci jsou tří druhů – horský drak, beznohý mořský (často přirovnávaný k mořskému hadu) a nebeský drak (v podstatě stejný jako čínský).


Vietnamští draci jsou zobrazovaní se silně zvlněným tělem, které tvoří 12 obloučků, což symbolizuje 12 měsíců v roce. Má podlouhlou hlavu, hřívu, hustý vous, nápadné oči ale žádné rohy a po celém se táhnoucí hřbetě ploutevDračí stvůry


V mytologii se dále vyskytují různé obludy, které se někdy nazývají dračí stvůry. Tito tvorové mají některé vlastnosti přisuzované drakům nebo jsou jim v něčem podobné, např.:


Bazilišek (baziliskus) - nestvůrný had, líhne se údajně z hadího nebo kohoutího vejce vysezeného v úplné tmě. Je to ještěrovitá nebo hadovitá nestvůra, může zabít dotekem, pohledem anebo hlasem. Podle jednoho popisu má bazilišek ropuší břicho, šest noh, kohoutí hřebínek, hadí ocas a oči samotného ďábla. V heraldice se bazilišek zobrazuje jako dráček s kohoutí hlavou


Amfisbena - tvor podobný draku, má dvě hlavy, z toho jednu na konci ocasu.

Zdroj:
Draci-Karl Shuker
Draci středověkého světa-Karel Koutský

http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drak
Přidáno 07.12.2008, Nerianna