Vítejte ve dračím světě

drak

?REGISTRACE

Základní údaje


* povolené znaky: písmena, mezery, podtržítka, tečky; musí začínat písmenem, minimálně 3 znaky

* minimálně 5 znaků, je nutné si ho pamatovat, e-mailem nepřijde!* minimálně 30 znaků

Roleplay


* minimálně 3 znaky

* minimálně 3 znaky

* minimálně 30 znaků

Registrační otázky


* min. 50 znaků, tato otázka je rozhodující pro přijetí - rozepiš se :-)

* min. 50 znaků, tato otázka je rozhodující pro přijetí - rozepiš se :-)

* minimálně 10 znaků

Žádost