Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Co je to drak? aneb malý úvod pro neznalce

Draci jsou známí v dnešní době snad každému a někdo si je zařazuje do mýtů a legend, jiný pouze do fantastické literatury. Málokdo ale ví, že draků je více druhů a liší se svým pojetím podle kultury a mýtů odkud vzešli, mnohé však mají společné.

Snad každému se při zaslechnutí slova "drak" vybaví velký šupinatý (ne)tvor, s křídly a chrlící oheň – nejčastěji tzv. evropský neboli západní typ.

Drakům žel *) je představa draků v dnešní době příliš stejnorodá a rozmanitost dračích typů a druhů přehlušilo to, co nám UKAZUJÍ A POPISUJÍ moderní spisovatelé fantastiky a filmaři.

Proto se také chci na dračí problematiku podívat trochu blíže a nastínit Vám zlomek z toho, co my příznivci těchto fascinujících (ne)tvorů nazýváme drakověda – drakologie.

Tentokrát více z pohledu mytologie než fantasy.

*) jako bohu-žel, tedy pro žal draků…


Draci

Každý určitě zná draky, nejen tu papírovou hračku, ale i mytologického či pohádkového tvora, který pronikl i do běžné řeči ve frázích (např. je do práce jako drak, je to na draka). Draci ale nejsou jenom ty oheň dštící obludy z pohádek, které jedly mladé panny (nejlépe královského rodu) a které je třeba co nejrychleji zlikvidovat (nejlépe chrabrým rytířem).


Co je to Drak?

Drak je mytologické stvoření, které má mnohdy magické nebo duchovní vlastnosti. Obecně lze draky charakterizovat jako obrovské a silné tvory vycházející z plazů nebo hadů. Už slovo drak – anglicky dragon, německy drache, latinsky draco - pochází z řeckého drakón což znamená had obrovské velikosti. Někdy jsou v textech tyto významy zaměnitelné.

Představy a pojetí draků se u různých kultur liší, co se týče vzhledu, vlastností i schopností.


Vzhled

Každé dračího „plemeno“ se liší i svým vzhledem. Podoby draků jsou velmi rozmanité, a v průběhu dějin procházely mnoha proměnami.

Nejstarší popisy vycházejí z hada nebo jiného plaza (např. krokodýla či varana) a různých dalších zvířat. Většinou chodí po čtyřech, někteří i po dvou, ale mohli mít nohou více či být dokonce beznozí (u těchto je zřejmá spřízněnost s hady).

Co se týká počtu hlav tak jsou jednohlaví, dvouhlaví ale častěji mívají hlavy tři, sedm, devět, dokonce i dvanáct hlav (tyto počty souvisí s magickými čísly). Vícehlaví draci se často vyskytují třeba v pohádkách a jak známe, pohádky často vycházejí z mýtů.

Asi nejvyšší počet hlav měl stohlavý Ládón, strážce zlatých jablek v zahradě Hesperidek (pochází z řeckých bájí). Oproti tomu orientální (čínští a japonští) draci bývají obvykle jednohlaví.

Na hlavách drakům často rostou trny a rohy nejrůznějších tvarů (u orientálních draků parůžky).

Ocasy draků jsou dlouhé, štíhlé a často pokryté ostny nebo jsou zakončeny velikým trnem. Ocas drakům slouží jako kormidlo při letu, ale také jako jedna z hlavních zbraní.

Tělo má drak pokryté nejčastěji šupinami, někdy také peřím nebo zřídka srstí.

Zbarvení draků bývá velmi rozmanité.

Jedno mají ale společné téměř všichni, a to jsou křídla. Jsou veliká a často připomínají křídla netopýrů. Orientální draci křídla nemají, a přesto mohou létat – u nich probíhá let na jiném principu, ale jestliže se dožijí 3000 let, i oni dostanou křídla.


Vlastnosti a schopnosti

Podle naší evropské tradice jsou draci zlí, zatímco v Asii jsou symbolem moci, síly a štěstí.

Draci chrlili a vydechovali oheň a někdy i jed či vodu a dokázali zabít i pohledem či mrazem.

Většina lidí si pod pojmem drak vybaví hloupé a zlé zvíře. Drak je zabit jako temný element, což symbolizuje vítězství světla a dobra. Tato představa však není ojedinělá, mnozí draci byli naopak posvátní, a jejich zabití se tvrdě trestalo.

V různých náboženstvích a kulturách po celém světě, mívají draci hlavní duchovní význam. V mnoha východoasijských kulturách byli draci (a někde stále jsou) uctíváni jako zosobnění sil přírody a vesmíru, moudrosti a štěstí. Běžné byly u draků určité magické a nadpřirozené schopnosti, často jsou spojováni s dešti, studnami a řekami. U některých kultur také byli schopni mluvit lidskou řečí.

Draci bývali moudří a dlouhověcí.


Stravovací návyky

U jednotlivých draků se různí, existují draci býložravci, ale převážná většina draků je masožravá a někteří i výhradně lidožraví.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drak
Časopis Planeta Země (11/2010, str. 72-73) - Eva Ondráčková: článek Draci obávání, ale i uctívaní
Přidáno 07.12.2008, Nerianna