Vítejte ve dračím světě

drak

Pravidla dračího světa

A. Členství

 1. Tato pravidla jsou pro všechny členy závazná, jejich dodržování bude vyžadováno a je jedním z podmínek členství. V případě porušení je člen varován. Jedná-li se o závažné či opakované porušení pravidel, může být člen okamžitě vyloučen.
 2. Admin rozhoduje o chodu této stránky, o organizačních, technických a dalších aspektech provozu. Mezi její pomocníky patří V.I.D. členové a dále správci jednotlivých sekcí webu.
 3. Pro vstup (registraci) je nutné vyplnit dané údaje a po zvážení bude vyhověno či zamítnuto. Je ve Tvém zájmu, abys vyplnil registraci pořádně a dal si na ní záležet. Informaci o přijetí obdržíš během dvou týdnů na e-mail. Je zakázáno mít více účtů či lhát v registračních údajích.
 4. Pro setrvání ve statutu registrovaných musí člen být veřejně aktivní (zejména přispívání do fór a komentování tvorby) a dodržovat pravidla a obecné morální zásady (nelhat, nepodvádět, atp.).
 5. Člen má zakázáno sdělovat komukoli své heslo. Ani administrátor nemá právo jej znát. Své heslo si ve svém vlastním zájmu zvolte dostatečně bezpečné a nepište jej jinam než do přihlašovacího okénka právě a pouze na těchto stránkách, popř. v nastavení do změny hesla.
 6. Admin si vyhrazuje nárok na smazání za narušování chodu stránek. A to jak za hacking, tak i za narušování jejich klidného chodu (např. neustálé otravování na forech, pokus o rozhádání členů apod. Bude-li tě tedy nějaký člen silně obtěžovat, šikanovat či jinak napadat, kontaktuj administrátora nebo VID. Ten bude podle vážnosti jednat a problémového člena náležitě potrestá.)
 7. Výslovně doporučuji dodržovat vhodné chování i na srazech. Zároveň svou účastí na srazech dávají účastníci souhlas s uveřejněním fotografií, popř. videí, ve sletech.
 8. Nevhodné chování členů mimo web a srazy též může být zohledněno.

B. Příspěvky

 1. Fórum: Příspěvky se musí týkat daného tématu (kompletní popis fóra si můžeš zobrazit kliknutím na jeho název přímo ve fóru). K diskuzi na volné téma použij Volnou diskusi nebo v případě technických dotazů, problémů a nápadů týkajících se webu Technické fórum!
 2. Tvorba: Obrázek či text musí být vaše tvorba! Pokud se již inspirujete, uveďte VŽDY jméno původního autora a zdroj. Není to tu sklad, pokuste se sem přispívat svými nejpovedenějšími díly.
 3. Příspěvky nesmí odporovat platným zákonům a právním normám České republiky (zejména autorským!), stejně tak i základním morálním principům - rasismus, xenofobie, sexualita apod.
 4. Mezi další nepovolené aktivity patří tapetování (čili neustálé opakování slova/věty/fráze apod.), nadměrné využívání CAPSLocku, cílená reklama a podobné, otravující praktiky. Též je zakázáno užívání vulgárních výrazů (lze použít jen ve výjimečných případech, vyvarujte se však jejich přímého napsání a použijte např. hvězdičkování nebo rozdělení slova, jako třeba do*rdele apod.).
 5. Při přidávání jakýchkoli příspěvků na server člen souhlasí s jejich setrváním na serveru-tj. nemá právo se dožadovat jejich smazání, v případě finančních příspěvků jejich navrácení.
 6. Fóra se zámkem jsou diskuse s omezeným přístupem. Pro jeho povolení je potřeba vyžádat souhlas správce, který rozhoduje podle vlastního úsudku, zda je konkrétní člen kompetentní pro přispívání do fóra a čtení jeho obsahu. Vynášení obsahu uzamčeného fóra mimo něj je zakázáno!

C. Šestero aneb Umění diskuse

 1. emoce - Než něco napíšeš, uklidni se. Zvláště negativní emoce vůči druhým hrubě vyjádřené jsou jen ukázkou vlastní omezenosti.
 2. respekt - Respektuj a ber v úvahu názor ostatních. Tvůj názor rozhodně není jediný správný a pravda je často relativní.
 3. rovnoprávnost - Délka členství nebo naditost peněženky natož věk nejsou relevantním měřítkem inteligence či objektivnosti - členové jsou si rovni.
 4. empatie - Kritika je zdravá věc, to ale neznamená, že budete při ní hnusní nebo se do někoho kolektivně navážet, berte ohledy na duševní zdraví druhých.
 5. slušnost - Pokud tu bude někdo nadávat či bude sprostej vůči ostatním, dostane rovnou banánem po hlavě.
 6. konstruktivnost - Cílem diskuse jsou nové myšlenky, poznatky a závěry - né opakování starého či jen říkání, co je špatně bez návrhu řešení.
 7. odpověď na základní otázku života, vesmíru a tak vůbec je čtyřicet dva.