Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Drak Otec

Drak Otec

Drak Otec obklopený svými rádci laskavě a spravedlivě vládne celému dračímu společenství.Jeho autoritu uznávají a jeho rozhodnutí respektují všichni draci bez rozdílu.


Třebaže většina draků zpravidla žije samotářským životem, měli bychom vědět, že v dračím světě vždycky panovala přísná hierarchie.V jeho středu se nacházelo výjimečné místo, jimž byl dvůr Draka Otce.tento vůdce všech draků- zpravidla v požehnaném věku- byl považován za nejmoudřejšího a všichni si ho vážili a podřizovali se mu. Po jeho boku stála rada složená z nejkušenějších zástupců dračího rodu.
Hádankový turnaj


Všude po celém světě měli draci mimořádnou slabost pro nejrůznější hádanky a hlavolamy.V rezidenci Draka Otce se vždy jednou za deset let konal velký sjezd a při té příležitosti byl pořádán turnaj v luštění všemožných hádanek.Za celou dobu pořádání turnaje se ho jen jednou jedinkrát zúčastnil člověk.Byl to kouzelník Merlin.Draci si ho vážili vzhledem k jeho znalostem v oblasti čarodějnického umění. Proslýchá se, že Merlin tenkrát zvítězil ve všech kategoriích.Očití svědkové oné události však nebyli nikdy nalezeni.


V jícnu sopky


To, kde Drak Otec sídlí, bylo vždy zahaleno tajemstvím, které se podařilo odhalit jen malé hrstce lidí. Odvážlivci,kteří se vydali jeho rezidenci hledat, většinou za nevyjasněných okolností hynuli. Mezi drakology se proslýchá, že Drak Otec a jeho následníci žili v jícnu obrovské sopky, v jeskyních mezi potoky žhavé lávy a do běla rozpálených skal.

V tomto nepředstavitelném žáru byly vychovávány mladé dračí slěčny.Tam si také vybíraly své ženichy.Všechny rituály dračího života byly před lidmi vždy přísně tajeny.


Když Drak Otec zemřel ,musela rada zvolit jeho nástupce


Výchova Mládeže

V rezidenci Draka Otce trávili draci poměrně krátkou dobu, třebaže čas od času tomu bylo i jinak.Zavedeným zvykem bylo, že u dvora po svém narození žili a byli vychováváni malí draci.V té době jim byly vštěpovány hlavní zásady dračího života, seznamovali se s rituály v dračím v dračím světě závaznými, a také byli zasvěcováni do tajů magického umění.

O prvním období výchovy a vzdělávání malých draků toho víme velice málo.Neznáme ani podrobnosti týkající se tradic, jež byly mládeži předávány.Víme však, že jednou z nejdůležitějších událostí v životě každého draka byl tajemný obřad, během něhož drak dostal svoje jméno.Bylo tajné a až do své smrti ho znal pouze dotyčný jedinec a Drak Otec.


Rituál namlouvání

Po důkladně poradě se svou životní partnerkou Drak

Otec určil, kdy mladá dračice dosáhne dospělosti a bude moci podstoupit rituál namlouvání. Po obřadu s přísně stanovenými pravidly byla dračice slečna prohlášena za dospělou a dostala povolení najít si partneraKdyž se objevil vhodný kandidát, opouštěla rodné hnízdo a vydávala se do světa.


Spravedlnost

Drak se mohl ke dvoru Draka Otce vrátit pouze v případě, že se dostal do sporu s nějakým jiným drakem. Nejstarší a nejmoudřejší z rodu byl jako jediný oprávněn spor rozsoudit a vynést ortel ,Ať už byl jeho výrok jakýkoli, rada ho vždy bezvýhradně akceptovala.

Zdroj:
časopis Kniha draků
Přidáno 09.03.2010, Haflink