Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Draci a ich schopnosť chrliť oheň/ľad/Vodu

OHEŇ

Teórií ako je možné, že draci vedia chrliť oheň je pri rôznych druhov drakov inakšia. Jedna teória tvrdí že draci pojedajú vápenatý kameň a dokážu z neho vyprodukovať metán. Pomocou plynu skladujúceho v druhom žalúdku ho spália. Niektorí drakovedci tvrdia, že draci žerú močiarne rastliny, ktoré začnú z plynov z druhého žalúdka začnú tlieť a keď je ich určité množstvo, zapália sa. Inak sa tvrdí že drak drží oheň v nútri po celý svoj život stále tlejúci. A keď, drak, zomrie oheň sa vymkne kontrole a majestátnu bytosť spáli zvnútra. Ale taktiež je pravdepodobné že vývoj ohňa pri jednom druhu draka vzniká zapálením horľvých látok pomocou iskrového váčku, umiestneného v spodnej čelusti. Drak má podobne ako krokodýl v tlame horné poschodie, ktoré bráni popálenu hrtanu a tlamy. Vlastne usmerňuje prúd ohňa daným smerom.

ĽAD

Drakov existuje veľké množstvo a niektoré druhy chrlia ľad.

Draci chrlia ľad. Keď ich prirodezným životným prostredím sú polárne oblasti. ľa d u drakov vzniká rozličným spôsobom. Jedna teória tvrdí, že drak má v tele bunky, ktoré dokážu zmrazovať vodu. A tú na princípoch ohňa vychrlia von ako zmrazenú vodu, čiže ľad. A nektoré druhy drakov majú taký silný jazyk, že ľad rozšitiepia na milióny ostrých kúskov, ktoré vedia zdraniť.

VODA

Iné druhy drakov vedia chrliť vodu, horúcu na bode varu. Títo draci majú vnútornoosti a druhý žalúdok prispôsobený na vriacu vodu. Je to oveľa náročnejšie. Drak sa napije studenej morskej vody z mora, pretočí jazyk a veleje ju do druhého žalúdka. V ňom má celkom vzadu taký tepelný bod, ktorý sa po dotyku s vodou rozžeravý. Potom keď je voda horúca. Vychrlí ju na nepriateľa. Nepriateľovi zlezie koža z mäsa. A postihnutá osoba alebo zviera zomrie v krutých bolestiach.

Zdroj:
Rôzne,film svet drakov, Eldest, moja myseľ...
Přidáno 22.06.2015, Zafira