Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Malíři draků: Ciruelo Cabral

Bio

Narodil se v roce 1963 v Argentině a už v 18, po absolvování pár kurzů malby a reklamy nastoupil jako ilustrátor. O tři roky později se stal ilustrátorem na volné noze, čím začala i jeho kariéra ve fantazy umění.

Tvorba

Vytvořil mnoho ilustrací na obaly knih, hudebních nosičů, různých časopisů nebo třeba pro karčitky Magic. Za zmínku stojí např. Chronicles of the Shadow War od George Lucase, nebo obaly časopisů Playboy a Heavy Metal.

Draci

Jeho obdivný vztah k drakům je patrný skrz naskrz jeho tvorbou. Zároveň je toho názoru, že vše existuje, tj. i draci. Pokud je vesmír nekonečný, tak vše, co si umíme představit, může být i skutečné. Zároveň planeta Země byla jednu dobu planetou plazů a ve všech dávných kulturách jsou draci přítomni.

Vydal i několik knih o dracích, nicméně za zmínku stojí zejména kniha The Book of the Dragon z roku 1990, kde se zabývá i drakovědnou částí, zaobírá se některými legendrami, kde draci vystupovali, dále psychologií draků a popisem různých druhů draků. Kniha je samozřejmě bohatě doprovázena jeho ilustracemi.

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

obr. č.1 obr. č.1 obr. č.2 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.3 obr. č.4 obr. č.4 obr. č.5 obr. č.5
Zdroj:
Přidáno 17.01.2016, Therion