Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Kosterní soustava Draka

Kosterní soustava

Základní informace o dračí kostře

Vzhledem k tomu, že drak je právě ten nejtěžší a největší létající tvor na naší planetě, jeho kostra musí být velmi přizpůsobena takovémuto závaží. Dračí tělo musí být co nejvíce aerodynamické a samozřejmě křídla draka musí být velikostí sladěná s tělem draka a to zhruba tak, že křídla dosahují velikosti až 75% délky dračího těla bez ocasu. Kostra draka se skládá se systému velice kvalitních a téměř nezničitelných kostí, o kterých si jakýkoliv jiný žijící tvor ani nesní. Tyto kosti jsou nesmírně tvrdé, (tvrdší než železobeton), ale přes svoji tvrdost jsou překvapivě lehké, neboť jsou kvůli potřebě snazšího letu draka duté. Kosti křídel jsou napojená na mohutné bederní svalstvo na které se upíná svalstvo křídel, které již naopak tak velké není. Proto se draci vyznačují také velice kvalitním a pevným kloubovým systémem a vazy z tvrdé, mechanicky nepřetržitelné blány. Díky těmto vlastnostem se drak dokáže velmi rychle pohybovat a jeho pohyby jsou plynulé a nesekavé.

Lebka draka

Na lebce dospělého draka každého nejspíše prvně zaujmou jeho obrovské zuby. Zuby draka jsou tvrdé stejně jako jeho kosti (tedy velmi, VELMI tvrdé). Je tomu hlavně proto, že zuby musí odolat ohni(/ledu/plynu) a též proto, že drak samozřejmě nehledí a když si chce dát ke svačince například žirafu, kosti nevybírá a prostě je pokouše, jako když psu hodíte kuřecí kůstku..Celou tlamu draka dělíme na dvě části, a to horní a dolní čelist( Maxilla a Mandibula ). Na ně navazují silné žvýkací svaly. Maxilla ve přední části čenichu na sobě nese dva otvory na nosní dírky, které se skládají z kůstek nosních (os nasale) a z nosních skořepů (concha nasalis) . Ve střední části lebky nalezneme otvor oční skládající se hlavně z kosti slzní (os lacrimale). Nad očním otvorem se nachází nadočnicový oblouk níže přecházející v dvě kosti klínové (os sphenoidale), spánkové (os temporale) a lícní(os zygomaticum).Mozkovna draka je kryta kostí čelní (os frontale) ze které vyrůstají ostré rohy, které brání lebku před rozbitím. Páteř navazuje na dvě kosti temenní(os parientale a occipitale), které brání životně důležitou mýchu před jakýmkoliv poškozením a kost temenní je proto nejtvrdší kostí dračí kostry.

Páteř draka

Drak má páteř (vyznačena červeně) velmi podobnou té lidské. Samostatné obratle jsou stavěné naprosto stejně. V čem je však rozdíl je počet obratlů a jejich pohyblivost. Drak má na rozdíl od člověka 38 (u některých plemen až 40) obratlů, které jsou nesmírně pohyblivé a celá páteř je značně ohebná. Podle druhu a tudíž podle délky těla draka jsou u jednotlivých plemen rozdílné velikosti obratlů, neboť drak má vždy 38-40 obratlů bez ohledu na délku jeho těla, takže některý drak má 38 obratlů dlouhých po 10 cm a některý má jeden obratel dlouhý až půl metru. Na „vnější straně“ páteře navazují na obratle ostré ochranné pláty, nebo rohy, které jsou někdy vzájemně spojené pevnými blánami. U břišní části na páteř navazují jednotlivá žebra.

Povšimněte si, že drak má sice 38 obratlů, ale ocas ještě za páteří pokračuje! Je tomu tak proto, že na páteř v ocasové části těla draka navazují takzvané ocasní kůstky (vyznačeny zeleně). Těchto kůstek je zpravidla pět a tvoří pospolu tzv. „ocasní rameno“. Toto „rameno“ je zakončeno vždy buď několika rohy, drápem, prstem a nebo pouhou chrupavkou, která z těla ven nevyčuhuje.

Křídla

Dračí křídla jsou vyvinutá na principu paže kteréhokoliv živočicha, to jest, že sestávají z palce a čtyř velmi dlouhých prstů spojených blánou, jako u netopýra. Je důležité pochopit, že stavba ramene, paže a ruky je stejná jako odpovídající stavba dračích křídel (obrázek). Je také důležité chápat, že blána křídla není přirostlá blízko u ramene, jak můžou chybně ukazovat některé biologické náčrty, ale blízko spodní části zad draka přiléhá ke stehnu.To je velmi důležité, protože jestliže by křídla byla připojená ke hřbetu u ramen, drak by létal, ale pouze ve svislém postavení - hlavu nahoru, zadek a ocas dolů - a to by byla vážná nevýhoda pro rychlost a také pro manévrovatelnost. Když jsou křídla připojena až u kyčlí, drak může létat v horizontální pozici a používání hlavy a ocasu jako kormidla dovoluje velkou manévrovatelnost (přinejmenším určitě vyšší, než ve vertikálním postavení). To také připouští větší povrch křídel což je rozhodující prvek při létání draka.

Horní+ dolní končetiny, pánev

Tyto kosterní soustavy jsou stejné jako u savců, jen se liší velikostí a pevností kostí.

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

obr. č.1 obr. č.1 obr. č.2 obr. č.2 obr. č.3 obr. č.3 obr. č.4 obr. č.4 obr. č.5 obr. č.5
Zdroj:
Mozek, Encyklopedie kryptologie, Draci - John Topsell
Přidáno 08.03.2009, Trisha_Thompson