Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Draci východní

Draci východní

Zatímco na západě jsou draci považováni za zuřivé a krvelačné obludy, na Východě se draci považují za dobrosrdečné pomocníky lidí. Důvod zřejmě spočívá ve vzájemných bojích mezi lidmi a různými druhy draků. Někde se snášeli více než jinde.

Rozlišujeme 117 druhů, z nichž 81 je prostoupeno energií jang – aktivní, dominantní, mužskou silou; zbývající druhy mají energii jin – pasivní, přijímající, ženskou sílu. Mnoho z nich má schopnost měnit se na člověka nebo zvíře (v této podobě jsou nejkrásnější jedinci daného druhu).

Rozdíly mezi východem a západem

Na Západě se v době májových slavností obvykle (a naneštěstí) hrávala představení, kde se draci zabíjeli. Na Východě se draci těšili patřičné úctě. Během čínských festivalů se na jejich počest pořádají závody dračích člunů a tančí se dračí tance.

Západní draci mívají obvykle mohutná těla, pár křídel a čtyři končetiny. Východní draci mají dlouhá, štíhlá těla, většinou mají vousy, někdy i hřívu a pár rohů, které mohou vypadat jako parůžky. Končetiny mají většinou čtyři, někdy dvě.

Asijský Lung Draco orientalis

Lze ho nejčastěji spatřit v blízkosti řek, potoků a jezer. Samice nosí vejce kvůli bezpečnosti s sebou. V doupěti jsou uložené perly a opály, které nasbírali. Počet prstů se u jednotlivých poddruhů liší. Japonský Lung má čtyři prsty, čínský neboli císařský má prstů pět. Asijský Lung je spojován se všemi druhy vod, je vládcem deště a bouřky.

Výskyt: Východní část Číny, dolů přes Indonésii až k Severní Austrálii.

Doupě nebo hnízdo: ukryté pod vodou, obyčejně jeskyně.

Rozměry (dospělý): 40 stop dlouhý, 12 – 15 stop vysoký.

Zbarvení: modrý, černý, bílý, červený nebo žlutý.

Formy útoku: na obranu používá zuby, rohy a drápy.

Potrava: hlavně ryby, ptáci, obzvlášť pečená labuť.

Výrazné znaky: Dlouhá vousovitá tykadla, parůžky jako jelen, hříva, pět prstů na každé noze (čínský), vejce (podobné velké perle), které má obvykle sevřeno v levé přední noze, velké šupiny, opeřený ocas.

Tibetský drak Draco montana

Je hubenější a červenější než asijský lung. Miluje velké nadmořské výšky.

Výskyt: Tibet

Doupě nebo hnízdo: v létě přímo na horském svahu, v zimě v plytké sněhové noře.

Rozměry (dospělý): 40 stop dlouhý, 10 – 12 stop vysoký.

Zbarvení: téměř bez výjimky červený.

Formy útoku: kousnutí nebo škrcení.

Potrava: obyčejně velký horský lidoop zvaný yetti a občas tibetští jakové.

Prašivec Draco serpentalis

Má dlouhé tělo a jen dvě (přední) končetiny, ale nenechte se klamat, běhá hodně rychle. Nejčastěji se dá zahlédnout z dálky, sám nebo v páru, jak pronásleduje svou kořist.

Výskyt: střední oblast Číny až ke Kaspickému moři.

Doupě nebo hnízdo: v zemi vyhrabaná prohlubeň nebo hnízdo.

Rozměry (dospělí): 35 stop dlouhý, 8 – 10 stop vysoký.

Zbarvení: různé, často zelený, nebo pískově žlutý.

Formy útoku: drápy, škrcení.

Potrava: velbloud dvouhrbý. V noci někdy ohrožuje karavany vezoucí hedvábí.

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

obr. č.1 obr. č.1
Zdroj:
O dracích (ASH DeKIRKOVÁ), Drakologie kompletní kniha o dracích (DR. Ernest Drake)
Přidáno 06.05.2010, Liren