Vítejte ve dračím světě

DRAKOVĚDA

Drakověda: Draci světa

Drak, jak už vyplývá z lat. původu slova draco (had), je typicky zobrazován jako velké a silné stvoření vycházející z hada nebo jiného plaza s magickými nebo duchovními vlastnostmi. Mytologická stvoření vlastnící některé nebo většinu charakteristik spojovaných s draky jsou běžné pro kultury celého světa. Západní draci mají povětšinou křídla a jsou schopní chrlit oheň, kdežto východní ne.

Rozmanité podoby draků pravděpodobně nemají jednotný původ, nýbrž byly spontánně stvořeny v několika odlišných kulturách celého světa. Jejich základ vychází ze vzhledu hada či vymřelých dinosaurů a přeživších dávných stvoření. Často jsou vyobrazovány jako hadovité a vlnité obludy, líhnoucí se z vajec, někdy s křídly a někdy bez.

Přestože draci a jim podobná stvoření se objevují obvykle v legendách celého světa, rozdílné kultury s nimi zacházejí odlišně. Zatímco čínští a východní jsou obecně viděni jako laskaví, evropští jako zlí a nenávistní. Samozřejmě existují i výjimky.

Jejich význam v některých kulturách byl a někde i je nesporný. Jsou považováni za reprezentanty sil přírody a moudrosti, jako vlastníci magických sil apod. Draci jsou symbolem možného i nemožného, symbolem síly, moudrosti, štěstí nebo na druhou stranu zla a symbolem ďábla apod. Mimo to někteří jsou i schopni lidské řeči. Dnešní význam však tkví především ve fantasy literatuře a počítačových hrách.

Orientální draci

Čínský drak

Draci s dlouhým točitým tělem s vlastnostmi jiných zvířat. Povětšinou jsou bezkřídlí. Určují počasí, jsou vládci vody a také jsou symbolem síly.

Japonský drak

Podobné čínským nebo korejským, mají 3 drápy namísto 4, jsou dobrými a plní přání. V japonské mytologii se však vyskytují zřídka.

Korejský drak

Korejští draci jsou tří druhů: horský drak, bezrohý mořský drak často přirovnávaný k mořskému hadu, a nakonec nebeský drak v podstatě stejný jako čínský.

Evropští draci

Skandinávsko-germánský drak

Mohutný okřídlený nebo bezkřídlý had se dvěma nebo žádnou nohou. Je blízký okřídlenému ještěru. Jsou jedlíci dobytka a symbolem nákazy, na druhou stranu ale jejich spatření má přinést štěstí.

Slovanský drak

Tradiční evropský drak, který se ale vyznačuje tím, že má více hlav. Chrlí oheň a nechávají za sebou ohnivé stopy za letu. Jsou symbolem zla. Často se jim dávají turecká jména jako symbol nekonečného konfliktu mezi Slovany a Turky.

Románský drak

Velmi podobní slovanským. Často se tvrdí, že jsou od Slovanů přejatí. Občas mají i ploutve, jsou také vícehlaví, chrlí oheň a často jsou vykreslováni jako lidské postavy.

Tatarský a chuvašský drak

Blízký okřídlenému ještěru. Tatarský drak je symbolem Kazaně. Příběhy se však liší, jestli byl jeden nebo jich bylo více. Chuvašský drak reprezentuje předislámskou mytologii.

Velšský drak

Červený drak jako symbol Walesu, je i na její vlajce.

Světoví draci

Středoamerický drak

Opeření božští hadi zodpovědní za dávání znalostí lidstvu a někdy i symbolem smrti a znovuzrození.

Africký drak

Dvouhlavý drak s jednou hlavou na předku svého těla a s jednou na konci.

Dračí stvůry

Bazilišek

Bazilišek se líhne z hadích vajec vysezených kohoutem. Je to ještěrovitá až hadovitá potvora podobná ptáku, která může zabíjet dotykem, hlasem ba i dokonce pohledem. Jako medúza, bazilišek může být zabit, když se uvidí v zrcadle.

Mořská obluda

Dle hebrejské mytologie tato obrovská obluda má nebezpečné zuby, podle Bible může i chrlit oheň. Toto monstrum žije ve vodě a jeho původ je spjat s draky.

Okřídlený ještěr

Daleko více podobný drakům než jiná stvoření zmiňovaná v této sekci. Je to okřídlený had s buď dvěma nebo dokonce úplně bez noh.

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

obr. č.1 obr. č.1
Přidáno 31.05.2006, Therion