Vítejte ve dračím světě

Schyn: Welcome to my kingdome
92

SLUŽBA VLASTI – kapitola 11
Odjezd vlaku mohli draci už jen slyšet, protože je odvedli dřív, než se tak stalo.
K nádraží přiléhal docela veliký vojenský tábor s letištěm. Skládal se...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 11
24
Olafsonn: Před startem
87

SLUŽBA VLASTI – kapitola 10
Bylo to asi po dvou měsících od okamžiku, kdy všichni přišli do dračí sekce základny i se všemi důsledky. Toho rána nebyl budíček. Pro draky...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 10
1
Olafsonn: Dalibor
62

SLUŽBA VLASTI – kapitola 9
Po získání dovednosti létat se situace přece jen poněkud zlepšila. Zpočátku to sice bylo náročné, protože každá vteřina ve vzduchu stála spoustu sil, ale jak si...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 9
12
Arredie: Týpek na skále
131

SLUŽBA VLASTI - kapitola 8
Všem bývalým kadetům nastal nový režim. Obyčejně se vstávalo před rozedněním a zaměstnání začínalo přidělením potřebného času. Nikdy to však nebylo víc jak šest hodin. Pak...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI - kapitola 8
1

SLUŽBA VLASTI - kapitola 7
Vedle přivedli dalšího draka. Trochu se vzpouzel. Kruh v čenichu se mu zařezával tak, že po provazech tekla krev. Dostal šok, až to zapraštělo. Všichni...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI - kapitola 7
1

SLUŽBA VLASTI - kapitola 6
„To není možné! To není možné!!“ zařval, ale přitom viděl své zdeformované paže. Když otočil hlavu, viděl i zadní nohy se silnými pařáty, sepnuté krátkým, ale...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI - kapitola 6
22

SLUŽBA VLASTI – kapitola 5
Ten den odpoledne dostali všichni rozkaz shromáždit se v sále. Místnost vybavená stoly a židličkami působila poněkud tísnivě, protože vysokými, ale úzkými okny sem nešlo zrovna...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 5
33

SLUŽBA VLASTI - Kapitola 4
Po tomto krátkém uvítání si kadety rozebrali poddůstojníci, rozdělili je na ubikace a vysvětlili jim denní program.
Dalibor se dostal na pokoj s dalšími devíti chlapci. Všichni...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI - Kapitola 4
2