Vítejte ve dračím světě

Koně ržáli a Malina ležela otupěle přes sedlo jako pytel. Otevřela oči a viděla jen pohupující se koňský bok a slyšela nesrozumitelnou písničku. Nevybavovala si nic. ‚Že bych byla tak...

Aardwen: Zpověď pt.II
:(

SLUŽBA VLASTI - kapitola 41
Celý svůj dosavadní život měl vždycky jasno. Narodil se do doby, která byla striktně rozdělena. Každá věc, člověk i událost měla své místo - byla dobrá,...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI - kapitola 41
1

Na větvi sedící dívka se zvonivě zasmála a zadívala se do dáli. Orri věděl proč. Reginald, starý válečník, si ovázal tenkou ránu na předloktí, toho dne již po třetí. „Co...

Aardwen: Zpověď
2

„No, konečně,“ zavrčel Caldeyn a posadil se na náhrobek, z něhož předtím pečlivě očistil plazivý plevel.
„Proč jsi mě tam poslal? Věděl jsi...“
„Co uvidíš? Ano.“ Jistota mistrova hlasu byla neochvějná. Očišťovatel...

Aardwen: Rozsudek, pt.2
2

SLUŽBA VLASTI – kapitola 40
Jak předpokládal, standardní cesty ven byly hlídané. Zvolil tedy alternativu. Proběhl do akvária a vyšplhal po schodišti na planinu s okny.
Přicházel večer. Krajina ještě sálala...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 40
1

SLUŽBA VLASTI – kapitola 39
Ráno ho probudilo bouchání na dveře jeho pokoje. Když rozlepil oči, uviděl, že ještě nezačalo svítat.
„Za pět minut tě čekám u vchodu,“ volala z chodby Matylda.
„Jdi...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 39
:(

Ve stínu sedící postava se na okamžik pohnula. Dávalo by to tušit, že je stále naživu, navzdory mnoha krvácejícím ranám po celém těle. Pokusil se pomalu vstát, ale jeho nohy...

Aardwen: Rozsudek, pt.I
2

SLUŽBA VLASTI – kapitola 38
Dalibor se začal srovnávat s rytmem svého nového domova. Znaková řeč sice dělala potíže, ale všechny dračice se mu snažily vycházet maximálně vstříc, takže dělal viditelné...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 38
:(

SLUŽBA VLASTI – kapitola 37
Večer bylo vlaho. Dračice se sešly okolo deváté a se štěbetáním se vydaly do labyrintu.
Vyhledaly průchod, který byl blíž okraji města, a navíc mnohem pohodlnější než...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 37
:(

SLUŽBA VLASTI – kapitola 36
"Takže vlastně něco jako zajatecký tábor," konstatoval suše Dalibor.
"Není to tak pohodlné místo, jako je tohle, ale draci jsou tam svými pány. Zajatecké tábory zpravidla...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 36
:(

SLUŽBA VLASTI – kapitola 35
Zklamání z neúspěšného pokusu o spojení s rodinou mu vzalo náladu víc, než čekal. Prospal celé odpoledne i noc a ráno se probudil s pocitem jakési...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 35
:(

SLUŽBA VLASTI – kapitola 34
Brali to poklusem, protože dračice energicky kráčela chodbami, jako by chtěla svůj vztek vyběhat. Lidé, které potkávali, jí pro jistotu uhýbali z cesty.
Dveře do ošetřovny už...

Olafsonn: SLUŽBA VLASTI – kapitola 34
:(