Vítejte ve dračím světě

Bolest ustoupila, jak fyzická, tak psychická. Každému se dá ublížit, ale nastane okamžik, kdy se tělo i mysl zocelí před krutostí druhých. Pak už ani slova, ani rány nemohou ublížit....

Aky: Arnael II. - Zkáza a uvěznění
21

V očích nebesa zřít,
v dlaních osudu nit mít.
Kde neštěstí lid svůj kosí,
tam anděl svou duší spásu nosí.
Anděl, jehož křídla nebeská
svou zlatou barvu po světě rozsévá.
Anděl, jenž nezná strach.

...

Aky: Poznej svého anděla
12

Oblohu černou protíná blesk,
do noci černé ozval se třesk.
V planině mrtvé život se ukázal,
nemožné všem tvorům dokázal.
Kde jsou hranice ve světě živém?
Kde jsou pravdy v mysli divé?
V temnotě černé záblesk...

Aky: Stvořní života
11

V životě,
ať našem či jiném,
vždy se nalezne,
kdo nemyslí v dobrém.
Vždy se najde ten, co v hádkách se vyžívá,
ten, jenž zlobu uctívá.
vždy se najde tvor, co život kazí,
co na jiné svou...

Aky: Temná jizva
22

V údolí děsu,
v područí chtíče,
ve spárech běsu,
na svět shlíže.
***
V očích se rosa třpytí,
na zem v tichém žalu padá,
o pevnou zem se tříští,
...

Aky: Anděl, sukuba a duše
12

V temnotě lesa záře se rozplívá,
maličká hvězda z nebes na zem se snesla,
v stříbřité záři je oděná,
tichá a nemluvná.
V podobě dívky na trávě sedává,
v oblohu rodnou bledý zrak upírá,
ruce v...

Aky: Kříž a lásky vysvobození
11

V očičkách mladých zazářil sen,
oblohu prozářil mladičký den.
Na rtech úsměv se usadil,
dlaň do mé s poklidem uchýlil.
Veselá modř jeho očí,
s mým smutným pohledem se setká,
jeho jak tmavá obloha noční,
můj, jak...

Aky: Uvězněn v citech- Literární soutěž
42

Ve svitu luny a v záři hvězd,
k zemi mé diamant se snes'.
Hladinu vodní tělem svým rozčeřil,
rybky a ptáčky nechtěně rozčertil.
Větrný výr pod křídly přinesl,
s tělem i žár kolem roznesl.
V temnotě...

Aky: Noční překvapení
22

Třpyt kapky třpytí se na líci,
měsíční záře od ní se odráží,
slzička leskne se na šíji,
kam vedla cestu smuteční.
Slunce na tvář mi zasvítí,
na vlhkých řasách se rozzáří,
polaská tváře mé paprsky,
ve snaze...

Aky: Sny a skutečnost
3

Po nocích za svitu luny,
kde se noční stíny svíjí,
kde se ticho halou rozprostírá,
kde se choulí bídná tíha,
tam, tam je domov můj...
V dobách smutku pláčem zalitá,
v dlaních svou trofej ukrývá,
...

Aky: Zvolání
53

Kupředu se kroky blíží,
svědomí mé tiše tíží,
je to sen či přání,
nemám klidné stání.
Co je láska životní?
Je to svízel, přítěží?
Hlad či žízeň, co to je,
...

Aky: Láska?
210

Nebesa se zatáhla černými mračny slibujícími bouřku. Les nedaleko utichl. Jen v korunách stromů černal se temný pták. Jeho dlouhý zobák byl pootevřený v očekávání. V temných očích se zlověstně...

Aky: Havraní let
23