Vítejte ve dračím světě

Ticho, hrobové ticho. Bojovníci odpočívali po krutém boji a ti co měli síly, pomáhali odnášet zraněné do bezpečí. Celé město odpočívalo po děsivé bouřce.
Katar se sbíral ze země, shodilo ho...

Liren: Stvůra 22.
42

Malý dráček plachtil nad paneláky, často kýchal a propadl se trochu níže. Smog mu vůbec nebyl po chuti. Nakonec uviděl cíl své cesty. Betonové zdi výzkumného ústavy byly šedé, nevýrazné...

Liren: Stvůra 21.
4

Lenia vtrhla do místnosti zrovna během porady. „Lenio, klepat.“ Řekl s povzdechem Ethelden a Failon s Almirem se jen usmáli. Lenia si však ničeho nevšímala. Zabouchla dveře a pak se...

Liren: Stvůra 20.
44

Katara probudily čísi hlasy. Omámeně zvedl hlavu. Hlasy nabývaly na síle. „Tak co nám to nabízíte? Začínám ztrácet trpělivost.“ Ozval se ženský hlas. „Věřte mi, nebudete litovat.“ Ozval se hlas...

Liren: Stvůra 19.
5

Katar měl pocit, jakoby ho drželi za ruce a snažili se ho roztrhnout. Bolest byla nesnesitelná. Zoufale se snažil nějak uvolnit pouta, ale nešlo to. Náhle uslyšel výkřik. „Dost!!“ Bolest...

Liren: Stvůra 18.
3

Leniu probudila sluneční záře. Otevřela oči, stále byla schoulená v Katarově náruči. Pousmála se a opatrně se z jeho objetí vyprostila. Pak ho chytila a položila na postel. Katar se...

Liren: Stvůra 17. aneb začátek třetí části
52

Ráno Katara vzbudil zpěv ptáků. Zívl a protáhl se. Chvíli ještě odpočíval. Pak se zvedl a uvelebil se poblíž východu, v místě, kde svítilo slunce. Příjemně hřálo a jeho sluneční...

Liren: Stvůra16.
4

Chvíli bylo ticho. „Ty sis přál vidět mou tvář?“ ptala se Lenia pro jistotu. Trochu jí to překvapilo a zároveň jí to kdesi hluboko uvnitř potěšilo. „Ano.“ Odvětil Katar. „Vždyť...

Liren: Stvůra 15.
3

Jakmile Lenia odešla, Katar se pomalu posadil. S vypětím všech sil se postavil. Zapotácel se a rychle se chytil stěny. Pomalým krokem došel až k východu jeskyně a šel písčitou...

Liren: Stvůra 14.
4

Šípy hvízdaly, meče řinčely. Záblesky kouzel létaly do řad Temných elfů. Vpředu Temného vojska však kráčel Alcar, vytvářel a obnovoval obranné zdi ze země, kterými kouzla neprošla. Lesních elfů však...

Liren: Stvůra 13.
3

Když Failon, Almir a Ethelden odešli, vrátila se Lenia zpět ke Katarovi. Když byla u něj, pohlédl přibližně jejím směrem. „Sice většího rozsahu, ale pořád jen chybu?“ měla pocit, že...

Liren: Stvůra 12.
4

Když se Lenia vrátila do jeskyně, elf ještě spal. Posadila se k němu a s nejvyšší opatrností vzala jeho pravou ruku do své, aby se mohla znovu podívat na to...

Liren: Stvůra 11.
2